Projektai (ES)

UAB „Rojaus baldai“ gaminamos produkcijos pardavimo procesų skaitmenizavimas diegiant e. komercijos modelį.


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


UAB „Rojaus baldai“ pagrindinė veikla kitų baldų gamyba. Įmonė siekdama padidinti įmonės pajamas ir pelningumą, vykdo projektą „UAB "Rojaus baldai" gaminamos produkcijos pardavimo procesų skaitmenizavimas diegiant e. komercijos modelį“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 33 150,00 Eur. Visa projekto vertė – 44 200,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurta klientų savitarna el. prekybos platformoje ir integracija su išteklių valdymo sistema. Projektas pradėtas 2022 m. vasario 18 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 16 d. 

 Projekto įgyvendinimas skaitmenizuos UAB „Rojaus baldai“ pardavimo sandorius. E. komercijos sistema apims ne tik įprastines verslo operacijas, bet ir tik virtualioje aplinkoje galimus verslo modelius. Elektroniniu būdu asmenys ir įmonės sudarys bei palaikys verslo santykius tarptautiniu ir nacionaliniu mastu: pirks, parduos, užsakys, konsultuos ir vykdys kitus susitarimus, dalykiškai bendradarbiaus. Ši interneto priemonė sujungs ir padidins įmonės verslo procesų efektyvumą. 

 Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins įmonės pajamas ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus formuojamas ilgalaikis įmonės žinomumas bei pridedamoji vertė, kuri turės tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui ir įsitvirtinimui Lietuvos rinkoje ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo.